Mmamanon27

Uitverkocht
€ 199,80

L6b 

MA52

MA54

MA10

MA50

MA55

PT60

FP24

AQ14

SQ11

MA40

MA50

FC58

RH12

RH15b

------

LIVE SALE: FB12 - AC18 - KT24 - UT20 - UT22b - R20 - FC95 (totaal: 211 euro) Helft nu betalen andere helft in laatste termijn.

211 \ 2 = €105,5 betalen op 3/1/22 BETAALD.

-------

STORY SALE: O3 - GQ7 

€10,- betalen op 10/1/22 

------

LIVE SALE 30/01: €175,- 

€200 betalen op 31/01/22

------

totaal: 325 - betalen in 3 termijnen.

termijn 1: €108,3 - BETAALD.

termijn 2: €108,3 - BETAALD.

Termijn 3: €200 - BETAALD.

Termijn 4: €199,8 - BETAALD.